Lime Technologiesilla on tarjota kiinnostava teknisen henkilökunnan rooli, jota on nimitetty Technical Consultantiksi sekä myös suomeksi ilmaistuna applikaatiokonsultiksi tai appariksi. Rooli tarjoaa mahdollisuuden olla ohjelmistokehittäjän ja loppukäyttäjän välissä siten, että teknistaidolliset vaatimukset eivät ole aivan yhtä suuret kuin kehittäjällä, ja toisaalta pääsee tekemään myös asiakastyötä. Tehtävässä kuitenkin saa mahdollisuuden tehdä myös erittäin vaativia toteutuksia omien rahkeidensa mukaan. Koska rooli ei ole samalla lailla yleisesti tunnettu IT-alalla kuin vaikkapa kehittäjä tai projektipäällikkö, työnhakijoillamme on ymmärrettävästi välillä vaikeuksia hahmottaa sen tehtävänkuvaa. Siksi kuvailenkin alla, mistä oikein on kysymys.

 

Missä appari asustaa Limellä?

Osassa softataloja tuntuu olevan vallalla sellainen kahtiajako, että on olemassa vain myyntiorganisaatio ja kehittäjät. Teknisiin rooleihin palkataan vain vaativiin ohjelmistokehityksen tehtäviin soveltuvia ihmisiä.  Meillä on Limellä toisenlainen organisaatiofilosofia. Työhömme liittyy paljon substanssiosaamista liiketoiminnan eri aloilta ja hyvin läheistä yhteistyötä asiakasorganisaatioiden kanssa, ja tekniset roolit on porrastettu sen mukaan, kuinka lähellä ollaan joko ihmistä tai vaihtoehtoisesti teknisen toteuttamistyön ydintä.

Myyjämme, jotka itsekin ovat lähellä tuotetta ja siten myös tietoteknisen alan asiantuntijoita, antavat projektin projektipäälliköillemme kaupan varmistuttua. Projektipäälliköt hoitavat pääsääntöisesti samoja tehtäviä kuin muissakin yrityksissä, mutta Limellä he tekevät myös tietotekniset toteutukset alustamuotoisessa järjestelmässämme niin pitkälti kuin osaavat. Osa töistä on kuitenkin joko teknisesti tai eritoten ajallisesti liian vaativia. Projektipäällikkö hoitaa asiakaspalaverit, koulutukset ja muun yhteydenpidon useiden asiakkaiden kanssa, eikä hänellä ole välttämättä mahdollisuutta keskittyä päiväkausiksi yhden asiakkaan integraation rakentamiseen, vaikka taidot riittäisivätkin.

Tässä vaiheessa kuvaan astuu sovelluskonsultti eli appari, jolla on tyypillisesti hieman teknisempi tausta ja jolle sälytetään vähemmän vetovastuuta projektin päivittäisistä toimista. Appari on kuitenkin konsultti eikä kehittäjä. Myös hän työskentelee alustan päälle rakennettavien ominaisuuksien parissa ja häneltä voidaan edellyttää asiakassuhteiden hoitamista.

 

Tule apuun, appari – esimerkkitapaus

Hyvin tyypillisessä tapauksessa projektipäällikkö on tehnyt yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisun spesifikaation ja muut yksityiskohtaiset suunnitelmat, luonut tietokantarakenteet sekä myös peruskenttälogiikat, joilla haetaan vaikkapa automaattisesti uusia tietoja jo syötettyjen perusteella tai lasketaan arvoja. Seuraavaksi edessä on rakentaa integraatio, jolla haetaan tietoja ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmästä. Lisäksi asiakkaan toimitusjohtaja on projektia seuratessaan oivaltanut, että Lime CRM -järjestelmään olisi helposti tehtävissä laajempi logiikkakokonaisuus, joka kerää juuri hänelle oleelliset päivittäiset ja kuukausittaiset suorituskykymittarit (KPI) ja esittää ne havainnollisesti Lime CRM:n käyttöliittymässä.

Projektipäällikkö ei voi irrottaa viikkoa integraation rakentamiseen, joten hän on hyvissä ajoin varannut sitä varten sovelluskonsultin hoitamaan homma. Hän ei myöskään ole ennen rakentanut suorituskykylogiikkaa ja kiirettä piisaa, joten nyt hän selvittää, mahtuuko tämän aikatauluun vielä sekin homma. Sovelluskonsultti ottaa myös uuden tehtävän vastaan.

Projektipäällikkö on jo speksannut integraation valmiiksi, eikä apparin tarvitse olla sen tiimoilta juuri yhteydessä kuin asiakkaan IT-tukeen. Nyt kuitenkin sovitaan, että appari suunnittelee kpi-toiminnallisuuden itse yhdessä asiakkaan toimitusjohtajan kanssa ja ainoastaan raportoi projektipäällikölle siitä, missä mennään. Appari lähettää asiakkaan toimitusjohtajalle viestin esitelläkseen itsensä ja kehottaa tätä ehdottamaan sopivaa hetkeä, jolloin voidaan käydä suorituskykymittarien tarpeet läpi yksityiskohtaisesti.

 

Mitä muuta tekee appari?

Sovelluskonsulttimme eivät suinkaan väkerrä vain integraatioita ja asiakaskohtaisia toiminnallisuuksia, vaan he voivat myös taitojen karttuessa rakentaa asiakkaasta riippumattomia uusia lisäosia ja sovelluksia alustamme päälle. Ohjelmistokehittäjillämme (devaaja, developer) on kädet täynnä työtä konepellin alla alustamme kehittämisessä, ja apparit konsultteina ja asiakastyössä harjaantuneina muutenkin tuntevat paremmin, minkälaisille kikkuloille olisi kysyntää asiakkaidemme arkisessä työssä. Halukkaat apparit myös kouluttavat toisiaan ja projektipäälliköitä säännöllisesti, jotta opitut tekniikat ja menetelmät tulevat yleisempään tietoon.

Käytännön työtehtävät määräytyvät tilanteen ja kunkin henkilökohtaisten taipumusten mukaan. Appari voi tehdä CSS-tyylitiedostoja, JS-sovelluksia, monimutkaisia SQL-proseduurikokonaisuuksia tai käyttöliittymän toiminnallisuuksia Pythonilla ja VBA:lla. Mikäli appari kaipaa lisää sosiaalista kanssakäymistä, hän voi myös halutessaan pitää asiakkaan työntekijöille koulutuksen, osallistua projektipäällikön ja asiakkaan kanssa suunnittelupalaveriin tai lähteä myyjän mukana myyntiesittelyyn antamaan teknistä taustatukea. Joskus appari voi ottaa suuremman asiakkaan pitkäaikaisen tietohallinnointi- ja kehitysprojektin kokonaan itselleen ja toimia omana projektipäällikkönään.

 

Kenestä meille appari?

Appariksi hakeutuneilla on monenlaisia taustoja ja monenlaisia työnkuvan profiileja. Jos olet kiinnostunut tekniikasta ja koodaamisesta, mutta devaajan työ vaikuttaa liian vaativalta tai kaipaisit enemmän ihmiskontaktia, kuulut luultavasti kohderyhmään. Jos sinua kiinnostaa tekniikka ja nimenomaan se, mitä loppukäyttäjät tekevät sillä työssään eri toimialojen yrityksissä, kuulut luultavasti kohderyhmään. Jos olet jo kokeillut perinteisen projektipäällikön hommia, mutta haluaisit teknisempää roolia ja tehdä aiempaa vaativampia toteutuksia, kuulut luultavasti kohderyhmään.

Jos tunnistat itsesi kuvauksesta, mutta olo on epävarma, muista, että me mielellämme istumme alas ja selvitämme kanssasi, mikä olisi sinulle sopivin rooli Limellä. Muista myös, että meillä koulutus ja perehdytys otetaan tosissaan. Tiedostamme, että sovelluskonsultti kasvaa asiantuntijuuteensa ajan myötä, emmekä edellytä sinun osaavan kaikkea heti aluksi. Ole rohkeasti yhteydessä tai laita hakemus suoraan tulemaan!

 

Jussi Hakokari

Technical Consultant

Etsitkö työpaikkaa? Napsauta tästä!