Minkälaisia haastavia muutoksia yritykset kohtaavat tänä päivänä? Mitä nämä muutokset edellyttävät johtajilta? Mitkä ovat yleisimmät virheet muutostyössä? Käyttäytymisasiantuntija Fredrik Husberg kertoo omista kokemuksistaan ja listaa parhaat vinkkinsä muutoksen keskellä oleville johtajille.

Fredrik Husberg on työskennellyt käyttäytymismuutosten parissa melkein 15 vuotta. Hän on alun perin liikunnanopettaja ja syvästi kiinnostunut käyttäytymistieteestä, psykologiasta ja ihmisten tavoista muuttua.

Onnistu digitalisaatiossa

On olemassa hyvin erilaisia muutoksia, mutta tällä hetkellä digitalisaatio on kenties yritysten yleisin muutosprosessi. Fredrik, joka on auttanut lukuisia yrityksiä digitaalisessa muutoksessa, on sitä mieltä, että usein suurin haaste on epäselvä päämäärä.

”Monet yritykset digitalisoivat toimintojaan asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja sisäisien prosessien tehostamiseksi. Mutta muutos voi myös aiheuttaa epäselviä odotuksia ja johtaa siihen, että työntekijät eivät omaksu uusia työskentelytapoja.”

Forresterin tekemän raportin mukaan digitaalisen muutoksen haasteista 85 % johtuvat käytöksestä ja prosesseista. Ohjelmisto itsessään saadaan usein paikalleen ja käyttövalmiiksi suhteellisen nopeasti toimittajan teknisen osaamisen ansiosta, mutta käyttäjien tavat ja asenteet voivat olla suurempi ongelma. On tärkeä varmistaa, että uudistus ei pysähdy itse ohjelmiston hankkimiseen.

Fredrik kehottaa yrityksiä identifioimaan, mitä käyttäytymismuutoksia uudet digitaaliset toimintatavat edellyttävät ja asettamaan ne etusijalle prosessin aikana.

”Kannattaa määritellä, minkälaisia käyttäytymismalleja tarvitaan sisäisesti ja minkälaisia asiakkaita kohtaan. Saat nopeamman ja sujuvamman muutoksen aikaan, jos käyttäytymismallit ovat selkeitä ja niitä työstetään alusta asti.”

Fredrikin 5 vinkkiä onnistuneeseen muutoshallintaan

1. Ota käyttäytymismallit huomioon alusta asti

Muutoksen keskellä on helppo keskittyä järjestelmiin, prosesseihin ja organisointiin. Käyttäytymismallit jäävät usein näiden varjoon ja pahimmassa tapauksessa kokonaan huomioimatta.  Ongelmat ratkaistaan niiden ilmetessä, joka aiheuttaa kalliita viivästyksiä muutosprosessissa.

2. Älä unohda työntekijöitä

”Kaikki mukaan” voi kuulostaa kliseeltä, mutta on itse asiassa hyvin tärkeä menestystekijä käyttäytymismallien muuttamisessa. Usein yritykset tiedottavat muutoksesta johtoryhmälle hyvissä ajoin, mutta työntekijöille liian myöhään. Tämä aiheuttaa usein suunniteltua pidemmän muutosprosessin.

3. Pidä muutosta jatkuvana

Johtajana on tärkeää nähdä muutos jatkuvana prosessina, sillä sen parissa pitää tehdä jatkuvasti töitä. Tämän tyyppinen asenne vaikuttaa työntekijöiden näkemykseen muutoksesta ja parantaa heidän asennettaan. Älä ajattele, että ”tilanne paranee joulun jälkeen” ja tee sen sijaan aktiivisesti töitä liiketoimintasi kehittämiseksi.

4. Valmenna kentältä, älä katsomosta

Jos haluat onnistua muuttamaan työntekijöidesi toimintatapoja, sinun pitää olla paikalla ja tavoiteltavissa. Johtajana sinun pitää valmentaa työntekijöitäsi olemalla läsnä ja mukana toiminnassa, aivan kuten valmentaja tekee urheilussa. Et voi istua katsomossa vaan sinun pitää olla mukana kentällä!

5. Tee muutoksesta näkyvä ja konkreettinen

Toiminnan ja tulosten edistämiseksi muutos on jaettava pienempiin osiin. Jaa muutostyö lyhyen aikavälin tavoitteisiin, jotta työntekijäsi kokevat, että jotain tapahtuu tässä ja nyt. Jos kaikki kokevat, että muutos tapahtuu vasta kuukausien tai vuoden päästä, se voi luoda passiivisuutta työntekijöissäsi.

Haluatko tietää aiheesta lisää?

Vaikka meillä Limellä on yksi markkinoiden käyttäjäystävällisimmistä järjestelmistä, CRM vaatii paljon käyttäytymismallien ja prosessien muuttamista.

Siksi suhtaudumme kokonaisvaltaisesti CRM:ään ja voimme räätälöidä käyttäytymissuunnitelmia työntekijöitä ja johtajia varten. Jos haluat puhua muutoksenhallinnasta, yrityskulttuurista, johtajuudesta, asenteista ja käyttäytymisestä, niin keskustelemme mielellämme kanssasi! Ota yhteyttä Lime Intenziin ja kerromme sinulle lisää!