Yritystiedot ja luottotiedot ovat monissa tapauksissa liikesuhteiden keskiössä. Asiakkaiden tunteminen tarkoittaa myös heidän lukujensa ja edellytystensä tuntemista, mikä on tärkeää sekä heille että teille. Kukaan ei halua kohdata epämiellyttäviä yllätyksiä ja ryhtyä sopimuksiin ja ratkaisuihin, jotka eivät lopulta täytäkään odotuksia ja maksavat viime kädessä enemmän kuin hyödyttävät.

Järjestimme äskettäin webinaarin Creditsafe-yhteistyökumppaneidemme kanssa, jotka ovat globaalin liiketoiminnan asiantuntijoita. Kokosimme alle kolme webinaarissa korostunutta opetusta, jotka jokaisen yrityksen tulisi tietää tehdäkseen B2B-liiketoiminnasta turvallisempaa.

1. Tarkistakaa luottotiedot ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Luottotietojen tarkistaminen on hyvä alku asiakkaaseen tutustumisessa. Tämä yksinkertainen toimi, jonka ansiosta voitte varmistua tekevänne liiketoimintaa todellisen oikeushenkilön tai yrityksen kanssa, vähentää petosten riskiä. Creditsafella on tarkka luokitusmalli, joka tarjoaa kootun riskiarvion yrityksestä, jotta voitte tunnistaa luottoriskin jo varhaisessa vaiheessa ja toteuttaa turvallisempaa liiketoimintaa. Sen avulla voitte myös saada käsityksen esimerkiksi yrityksen maksuhistoriasta, vuosikertomuksista ja yritysrekisterissä aktiivisina olevista asioista päästäksenne alkuun asiakkaanne kokonaiskuvan muodostamisessa. Kaikki saatavilla olevat tiedot toimivat perustana päätöksenteolle siihen, millä tavoin tulette muodostamaan sopimukset ja liiketoiminnan kunkin yrityksen kanssa. Toisin sanoen kyseessä on melkoisen fiksu veto ennen liiketoiminnan aloittamista!

2. Yksinkertaistakaa organisaation sisäisiä luottoarvioita

Kaikki organisaatiossanne liiketoimintaa tekevät tietävät, että heidän tulisi tarkistaa potentiaalisten asiakkaiden luvut ja status. Mutta kun otetaan huomioon valtavat tietomäärät ja erilaiset parametrit, riskinä on, että päätökset perustuvat yksittäisiin arvioihin. Tämä on kuitenkin riskialtista, sillä se voi johtaa sekaannuksiin ja hämärtyneisiin rajoihin sen suhteen, mitä pidätte hyvänä maksukykynä asiakkaalta toiselle. Tästä syystä on tärkeää muotoilla yhteinen strategia eri skenaarioille ja niihin liittyville maksuvaihtoehdoille. Creditsafen Credittemplate-palvelussa on mahdollista asettaa malleja valikoiduilla kriteereillä sen arvioimiseksi, onko asiakas luottokelpoinen vai ei. Tämä työkalu takaa, että koko organisaationne arvioi jokaisen asiakkaanne samoin perustein ja johdonmukaisin päätelmin.

3. Suosikaa jatkuvaa seurantaa – Yritystiedot ja luottotiedot ovat muuttuvia!

Mikäli kaikki näyttää hyvältä ensimmäistä sopimusta allekirjoitettaessa ja siihen tuudittaudutaan liiketoiminnan käynnistyessä, tulee helposti unohtaneeksi tärkeän seurannan. Hallinnan säilyttämiseksi ja askeleen edellä pysymiseksi monet organisaatiot suosivat asiakkaidensa jatkuvaa seurantaa. Ensi kuulemalta tämä saattaa kuulostaa vakoilulta, mutta itse asiassa kyse on halusta saada jatkuvasti hyvä kokonaiskuva asiakkaiden edellytyksistä. Pidättehän mielessä myös sen, että yritys- ja luottotiedot muuttuvat jatkuvasti! Jatkuvan seurannan avulla saatte tietoonne varoitussignaalit ja luokitusmuutokset jo hyvissä ajoin, minkä ansiosta voitte suunnitella yhteistyötä eteenpäin molemmille osapuolille mahdollisimman turvallisella tavalla.

Kaikki koottuna yhteen paikkaan

Limen puolelta annamme aina saman neuvon – kerätkää kaikki tiedot yhteen paikkaan! Kun yritystiedot ja luottotietojen arviointi onnistuu suoraan CRM:ssä, pidätte aina asiakaskuvanne päivitettyinä. Lue lisää kytkennöistämme Creditsafen palveluihin!

Lue lisää