Jos olet tottunut työskentelemään toimistossa ja tapaamaan työtovereitasi joka päivä, voi olla shokki, kun yritys kasvaa ja avaa lisää toimistoja eri kaupungeissa ja maissa. Sinulle johtajana se asettaa toisenlaisia vaatimuksia koskien kommunikointia puhelimitse tai digitaalisesti työtovereittesi kanssa. Tällöin ei ole helppoa vain pistäytyä toisen työntekijän huoneessa ja esittää tärkeä kysymys. COVID-19 on myös osaltaan nopeuttanut tätä muutosta ja kääntänyt päälaelleen sen itsestäänselvyyden, että työ tehdään toimistossa. Mutta kuinka voit vähentää henkistä etäisyyttä, kun henkilöt työskentelevät eri paikoissa? Tässä on 4 toimenpidettä, jotka yksinkertaistavat etäjohtamista:

1. Panosta vahvaan yrityskulttuuriin

Jos tiimisi tuntuu epävireiseltä, se voi johtua siitä, että ette ole sopineet, mitkä normit, arvot ja asenteet ovat voimassa. Toisin sanoen puuttuu vahva, yhteinen yrityskulttuuri, joka ohjaa työtä ja käyttäytymistä samaan suuntaan. Yrityskulttuuriin panostaminen on siksi hyvä idea. Se vahvistaa yhteisöä ja yhteenkuuluvuutta ja toisaalta parantaa tehokkuutta ja lisää myyntiä.

Moni luulee, että vahva yrityskulttuuri on jotakin, joka ”on”, mutta kysymys on ennemminkin asiasta, joka tehdään. Työn iloa tukevan kulttuurin takana on paljon työtä, rakenteita ja yhteisöllisyyttä.

2. Kehitä omaa (ja muiden) etäjohtajuutta

Ajatteletko sinä, tai ehkä muut johtajat yrityksessä, että etäjohtajuus on sama asia kuin perinteinen johtajuus? Siinä tapauksessa on jo aika muuttaa ajattelutapaa. Monet johtajat ja johto-organisaatiot ovat yhtä mieltä siitä, että etäjohtajuus asettaa hieman toisenlaisia vaatimuksia.

Sinun ja johtajakollegojesi tulee esimerkiksi olla selkeämpiä tavoitteiden ja vastuunjaon suhteen. Kun et voi seurata tehtävien etenemistä yhtä helposti kuin juostessasi työtoverien luokse toimistossa, asioita jää helpommin hoitamatta, jos ei ole selvyyttä siitä, kuka vastaa mistäkin. Käytä myös useampia yhteydenpitokanavia onnistuaksesi ylittämään maantieteelliset välimatkat – esimerkiksi chat, sähköposti, puhelin ja videopuhelut.

3. Määrittäkää yhteiset työrutiinit

Käykää läpi yhteiset työrutiinit, jotka jo ovat voimassa, ja arvioikaa, voiko niitä parantaa edelleen. Huolehtikaa siitä, että kaikilla on pääsy yhteisiin järjestelmiin ja että kaikki noudattavat samoja rutiineja. Erilaiset työtavat voivat vaikeuttaa työtovereiden mahdollisuutta ymmärtää toistensa arkea, johtavat tehottomaan toimintaan ja vaikeuttavat työtehtävien mittaamista, vertaamista ja raportointia, kun työtoverit työskentelevät eri paikoissa.

4. Älkää aliarvioiko tapaamisten ja toistenne tuntemisen opettelun voimaa

Jos tiimisi on levittäytynyt eri toimistoihin, on todella hyvä ajatus luoda yhteisöllisyyttä varmistamalla, että tapaatte silloin tällöin viettääksenne aikaa yhdessä. Kun työtoverit opettelevat tuntemaan toisensa henkilökohtaisemmalla tasolla, sen sijaan että he näkevät toisensa vain pinnallisina työkontakteina, luodaan enemmän sympatiaa ja yhteydenpidosta tulee helpompaa. Jos sinä ja johtajakollegasi onnistutte siis säännöllisesti kokoamaan kaikki työtoverit paikalle samaan aikaan – mikä voi olla helpommin sanottu kuin tehty – teillä on paljon voitettavaa!

Lue lisää artikkeleita henkilöstöhallinnosta:

Varmista kasvu täydellisen yritys-työntekijä-yhteensopivuuden avulla

Cornelia Olsérius – näin Lime saavutti rekrytoinnissaan 53 % naiskiintiön vuonna 2020

Vuosi käänteisen mentorointiohjelman parissa: Kolme asiaa, joita emme oppineet