Berendsen Textil Service AB on yksi Euroopan johtavista yrityksistä tekstiilialalla. Yritys huolehtii asiakkaidensa työvaatteista, tekstiileistä, aulamatoista, hygieniavarusteista sekä lattioiden huollosta.

Ennen siirtymistä Lime CRM:ään Berendsen hallinnoi asiakkaita ja myyntejä kolmella erillisellä järjestelmällä. Ohjelmistojen hallinta oli haastavaa ja raporttien saaminen työlästä. Useat tietosaarekkeet ja manuaalinen raportointi toivat lisätyötä, joka vaikutti tulokseen. Berendsenillä lähdettiin hakemaan ohjelmistoa, joka yhdistäisi asiakastietokannat ja toimintatavat. Haluttiin tehostaa ajankäyttöä ja parantaa myyntityötä ja asiakkaiden ja prospektien palvelua.

Projektin tavoitteet:

  • Yksi yhtenäinen ohjelmisto
  • Yksinkertaistettu työskentely ja parannettu raportointi
  • Nopea yleiskuva kaikista asiakkaista ja nykyisistä sopimuksista

Miksi Lime CRM?

  • Kolmesta järjestelmästä yhdeksi, yksinkertaiseksi CRM-järjestelmäksi
  • Päällekkäisten asiakastietojan poistuminen ja yhdistyminen

  • Asiakassuhteiden parempi seuraaminen
  • Yhtenäinen kuva asiakkaista ja prospekteista
  • Järjestelmä joka tukee ja helpottaa myyjien työtä
Lime CRM logo

”Lime CRM:n avulla olemme selkeyttäneet ja parantaneet myyntiprosessiamme, kattaen koko palveluketjun”

Kristina Martinsson, Berendsen Textil Service AB

Järjestelmä, joka nopeuttaa työntekoa ja säästää aikaa

Lime CRM otettiin käyttöön syksyllä 2007. Kolmesta järjestelmästä tuli yksi. Asiakastietojan hallinta helpottui, myyntiraportit muuttuivat yhtenäisiksi ja selkeiksi. Päällekkäisten tietojen ja projektien päällekkäisten merkintöjen määrä väheni. Kokonaiskuva asiakkaista ja sopimuksista parantui huomattavasti.

Lime CRM -ohjelman käyttöönoton jälkeen Berendsen on lisännyt asiakastyytyväisyyttä, parantanut tehokkaasti prospektien käsittelyä sekä tehostanut raportointia koko myyntiprosessin osalta.

Berendsen Textil Service AB on todiste onnistuneesta CRM–projektista, jossa järjestelmälle asetetut tavoitteet on saavutettu.

Varaa demoaika