Yrityskaupasta

Miksi Lime ostaa Spartan?

Limen missiona on tehdä yrityksistä asiakasmagneetteja. Pohjimmiltaan tässä on kyse käyttäytymisen muuttamisesta. Spartan avulla Limen osaaminen kasvaa pelillistämisen – digitaalisten työkalujen, jotka tekevät tiimin muuttamisesta ja kehittämisestä motivoivaa ja visuaalista – saralla. Näin tarjonnastamme markkinoille tulee kokonaisvaltaisempaa ja saamme itse uusia, asiantuntevia työntekijöitä.

Miksi Sparta oli myytävänä?

Erillisenä tuotteena ilman integraatiota esimerkiksi CRM-järjestelmän kanssa Sparta ei ole kasvanut toivotulla tavalla. Sekä Sparta että Lime uskovat, että yhteiset palvelut luovat paremman kokonaistuotteen. Limen vahva tarjonta ja asiantuntevat markkinointi- ja myyntiorganisaatiot antavat Spartan ratkaisuille mahdollisuuden kehittyä ja laajentua ansaitulla tavalla.

Miltä Spartan tulevaisuus näyttää?

Sparta (yritysnimellä Hysminai AB) lakkautetaan itsenäisenä liiketoimintana ja liitetään osaksi Limeä. Spartan pelillistämisen tuotteista tulee täydentäviä toimintoja Limen tuotteille CRM-järjestelmään ja myynnintukeen, mutta säilytetään myös itsenäisiä tuotteina olemassa oleville asiakkaille.

Jatkavatko Spartan työntekijät työssään?

Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus olla osa uutta tiimiä, jonka fokus on pelillistämisessä ja joka perustetaan Limen Tukholman-toimistoon. Yksi Spartan ostamisen arvokkaimmista osista on yrityksen asiantuntijuus pelillistämisen alalla. Tämä asiantuntijuus tulee työntekijöiltä.

 

Kaupan merkitys sinulle Limen asiakkaana

Mitä uusia toimintoja tulee saataville?

Erilaiset toiminnot, jotka kaikki liittyvät pelillistämiseen sekä parempaan tiimityöskentelyyn, julkaistaan joukkona valinnaisia lisäosia Lime CRM – ja Lime Go -tuotteisiin. Kysymyksiin siitä, miltä toiminnot näyttävät ja mitä ne maksavat, palaamme myöhemmässä viestissä.

Onko suunnitelmissa uusia hinnoittelumalleja?

Lanseeraamme uudet hinnoittelumallit uusien toimintojen käyttöön Lime CRM – ja Lime Go -tuotteissa, samoin kuin eri järjestelmien integraatioon liittyen. Nykyiset hinnastot kullekin tuotteelle säilyvät.

Tulevatko uudet toiminnot saataville kaikissa Pohjoismaissa?

Kyllä, tämä on suunnitelmana.