Asiakkuudenhallintaohjelmiston käyttöönotosta onkin jo vierähtänyt tovi. Tuntuu ehkä hieman, etteivät käyttäjät ole enää niin ahkeria kirjaamaan tietoja, vaan ovat osin palanneet vanhoihin huonoihin tapoihin.

Olemme kirjanneet ylös ajattelemisen aiheita, joista voi olla apua, kun halutaan aikaan yhteistä ryhtiliikettä hyvässä hengessä. Vaikka tavoitteena onkin täydellinen käyttöaste, muistakaa iloita kaikesta edistyksestä! Kaikki käyttöasteen lisääminen tietää kilpailuetua ja pohjustaa taloudellista tulosta.

1. Toimintatapoja voi aina tarkistaa

Järjestelmän on hyvä elää organisaation myötä. Huolehdi, että järjestelmäsi elää tarpeiden mukaan. On hyvä kuunnella, mitä kentällä tapahtuu. Haastattele käyttäjiä, yksinkertaista työvaiheita ja uskalla ajatella uudella tavalla. Asioissa on yleensä parantamisen, suoraviivaistamisen ja tehostamisen varaa.

2. Ole yhteydessä ympäröivään maailmaan

Mielenkiintoa järjestelmää kohtaan voi lisätä huolehtimalla, että se on yhteydessä reaalimaailmaan. Sinne voi muun muassa tuoda yritystietoja automaattisesti tai lisätä moduuli, joka tarjoaa käyttäjälle tämän tarvitsemaa tietoa. Voidaan luoda integraatioita yrityksen muihin järjestelmiin. Ajattele sitä, mikä on laatikon ulkopuolella.

3. Palaute ja kannustus ovat tärkeitä!

Työporukkasi on hyvä saada palautetta toimistaan ilman turhaa viivettä. Palautetta voi saada myös järjestelmästä itsestään vaikkapa lisäämällä sinne havainnollistavia mittareita työn etenemisestä ja tehdyistä työtehtävistä. Voidaan laittaa vaikkapa merkkivalot sivupalkkiin, jotka kertovat, kuinka lähellä asetettuja tavoitteita ollaan. Kun vaikkapa myyjä tietää, että hänen hoitamansa myyntipuhelut ja asiakastapaamiset ovat näkyvillä ja että ne noteerataan, se motivoi häntä pitämään tahtia yllä.

4. Älä ylenkatso koulutustarvetta

On hyvä olla koulutussuunnitelma, jotta kaikki ovat tehtäviensä tasalla uuden järjestelmän tultua käyttöön. Uusille työntekijöille on hyvä tarjota perustiedot ja pitkään poissaolleille kertauskurssi. Tyypillisesti myös kaikille suunnatusta kertauksesta on huomattavaa hyötyä, kun järjestelmä on ollut jonkin aikaa käytössä. Työntekijöillä on yleensä koko joukko vielä projektin alussa ennakoimattomia kysymyksiä ja parannusehdotuksia siinä vaiheessa, kun he ovat tehneet käytännön työtään jonkin aikaa järjestelmän kanssa.

5. Turhat pois häiritsemästä

Meille yksinkertaisuus on johtotähti. Siivotkaa tekin pois aktiivisista näkymistä kaikki turha, mikä vie huomiota, mutta jota työntekijä ei päivittäisessä työssä tarvitse. Järjestelmän pitää helpottaa ja rauhoittaa työntekoa, ei aiheuttaa uutta stressin lähdettä.

6. Ajankäyttöön järkeä

Kukapa ei olisi hyvillään, kun säästyy aikaa. Kun kehitätte tapoja säästää aikaa, saatte aikaiseksi enemmän. Ihanteellisessa tapauksessa työyhteisössä kehitetään ajankäyttöä yhdessä ja ideoidaan tapoja, joilla asiakkuudenhallintaohjelmistoa voidaan käyttää ja kehittää työvirtojen nopeuttamiseksi.  Ihanteellisesti myös johto osaa lukea hyvät aikaa säästävät suoritukset ja kehitysideat työntekijän tulosaineistoksi ja palkita omat aktiiviset tulisielunsa.

7. Vaatimukset selväksi

Saa työntekijät ymmärtämään, että järjestelmän käytön suomat pitkän tähtäimen edut eivät toteudu kunnolla, jos osa ei käytä järjestelmää sovitusti. Silloin on helpompi esittää johdon ehdoton vaatimus järjestelmän käytöstä ja minimoida muutosvastarinta. On erittäin tärkeää, että johto ja esimiehet itse näyttävät hyvää esimerkkiä alaisilleen! Kannusta, kouluta ja vaadi.

Haluatko ajatuksia asiakkuudenhallinnasta julisteen muodossa? Voit ladata niitä täältä ja vaikka tulostaa pantavaksi esille.

    Näin Lime käsittelee henkilötietoja